top of page

UNDERSØKELSER

- oppfølging av pasienter med kroniske lidelser

- gynekologisk undersøkelse med celleprøver

-svangerskapskontroller

- undersøkelser for de fleste attester inkl. førerkort, helseattester for arbeids- og skolesøknader

- kliniske undersøkelser, diagnostisering og behandling av pasienter med forskjellige sykdommer, både akutte og kroniske

HJEMMEPRØVER

I spesielle tilfeller kan våre prøvetakere reise hjem til pasienten for å ta forskjellige prøver, samt blodprøver.

Dette gjelder pasienter som av ulike årsaker har vanskelig for å komme seg ut. Vi kan også utføre prøvetaking i sykehjem, eldresenter og ulike institusjoner etter forhåndsavtale, primært i Fredrikstad.

Tilbudet er begrenset til kun pasienter som har fastlege ved vårt legekontor.

LABORATORIEUNDERSØKELSER OG PRØVER PÅ LEGEKONTORETS LABORATORIUM

Vårt laboratorium har et nært samarbeid med Noklus (kvalitetssikrings-organ for laboratorier),

og er godt utstyrt med medisinskteknisk utstyr.

Spirometri.

EKG.

24-timers blodtrykksmåling.

HELSENORGE OG PATIENTSKY

Vi kan nå tilby våre pasienter å bestille timer, reseptforespørsler og andre henvendelser via HelseNorge -portalen eller PatientSky app.

Dvs. at ordinære legetimer, resepter og/eller andre forespørsler som ikke haster kan nå bestilles elektronisk.

Vi oppfordrer våre pasienter til å bruke HelseNorge eller PatientSky appen ved kontakt med legesenteret.

På grunn av høy arbeidsmengde og mange henvendelser kan noen ganger ventetiden for å få resepter eller svar på forespørsel være lengre enn normal.

Vi gjør vårt beste, men antall henvendelser er langt høyere enn vårt relativt lite legekontor kan håndtere.

Ved henvendelser om reseptforespørsler og/eller andre henvendelser via HelseNorge eller PatientSky er det viktig for deg som pasient å vite at vi har opptil 10 virkedager på å behandle pasientforespørsler.

Du må ikke bruke PatientSky appen eller HelseNorge dersom det er akutt eller haste ting!

Kun forespørsler som ikke haster sendes via HelseNorge eller PatientSky !

Er det ting som haster så må du ringe oss eller møtte opp på legekontoret og bestille time !

Ved akutt sykdom ring alltid 113.

bottom of page