top of page

BESØK/POST - ADRESSE

Kongsten legekontor

Spinneriveien 3

1632, Gamle Fredrikstad


TELEFON

69 32 39 00


HELSENORGE OG PATIENTSKY

Vi kan nå tilby våre pasienter å bestille timer, reseptforespørsler og andre henvendelser via HelseNorge -portalen eller PatientSky app.

Dvs. at ordinære legetimer, resepter og/eller andre forespørsler som ikke haster kan nå bestilles elektronisk.

Vi oppfordrer våre pasienter til å bruke HelseNorge eller PatientSky appen ved kontakt med legesenteret.

På grunn av høy arbeidsmengde og mange henvendelser kan noen ganger ventetiden for å få resepter eller svar på forespørsel være lengre enn normal.

Vi gjør vårt beste, men antall henvendelser er langt høyere enn vårt relativt lite legekontor kan håndtere.

Du må ikke bruke PatientSky appen eller HelseNorge dersom det er akutt eller haste ting!

Kun forespørsler som ikke haster sendes via HelseNorge eller PatientSky !

Er det ting som haster så må du ringe oss eller møtte opp på legekontoret og bestille time!

Ved akutt sykdom ring alltid 113.


HASTETIMER

Fastlegen har avsatt tid på dagtid til hastetimer.

Pasienter med forkjølelse og influensa symptomer bes ringe først og ikke møte opp på legekontoret !

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med oss, ring 116 117.

Står liv og helse i fare kontakt AMK på 113.

AKUTT HJELP UTENOM VÅRE ÅPNINGSTIDER

Ved behov for lege utenom legekontorets åpningstider kontakt Fredrikstad og Hvaler legevakt på telefon 116 117.

Står liv og helse i fare kontakt AMK på 113 (ved behov for nødhjelp).

Legevakta skal benyttes utenom kontorets åpningstider om helsetilstanden er så alvorlig at det ikke kan vente til neste virkedag.

Legevaktas oppgaver er å behandle tilstander som trenger øyeblikkelig hjelp, dvs. akutt sykdom og

skader eller alvorlig forverring av sykdom der behandling ikke kan eller bør utsettes til vår kontortid.

NB! VIKTIG INFO

På grunn av høy arbeidsmengde kan ventetiden for å få en vanlig legetime komme opp i 21 dager ! 

Vi opplever ekstremt stor pågang av telefoner og har dessverre ikke mulighet til å besvare alle anrop raskt !

Dersom det er stor pågang og lang ventetid på telefon, blir det alle ubesvarte anrop registrert i vår database, og vi kan ved første anledning ringe vedkommende tilbake samme dag eller neste virkedag. 

Skjult nummer besvares aldri !

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.

bottom of page