-
Våre tjenester
Kliniske undersøkelser, diagnostisering og behandling av pasienter med forskjellige sykdommer, både akutte og kroniske.
Oppfølging av pasienter med kroniske lidelser.
Gynekologisk undersøkelse med celleprøver.
Svangerskapskontroller.
Undersøkelser for de fleste attester
inkl. førekort, helseattester for arbeids- og skolesøknader.

Laboratorieundersøkelser og prøver på legekontorets laboratorium.
Vårt laboratorium har et nært samarbeid med Noklus (kvalitetssikrings-organ for laboratorier), og er godt utstyrt med medisinskteknisk utstyr.
Vi utfører også en rekke undersøkelser som du får svar på mens du venter. 
Spirometri.
 EKG.
24-timers blodtrykksmålig.


Hjemmeprøver/
hjemmebesøk kun etter avtale

Tilbudet er begrenset til kun pasienter som har fastlege ved vårt legekontor.
I spesielle tilfeller kan våre prøvetakere reise hjem til pasienten for å ta blodprøver. Dette gjelder pasienter som av ulike årsaker har vanskelig for å komme seg ut. 
Vi kan også utføre prøvetaking i sykehjem, eldresenter og ulike institusjoner etter forhåndsavtale, primært i Fredrikstad.

Priser
NB! Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette. 
KLIKK HER for å se oversikt over priser hos fastlegen.
Førerkortattest 900 kr.
Attest til skole/reisebyrå om sykdom 150 kr.

Website Builder drives av  Vistaprint