-
Kongsten Legekontor
(Dr. Jon Schumann - Andersens tidligere praksis)

Fra 1.7.2013 er fastlegeliste og praksis overdratt 
til Dr. Oana Cristina Pavel.
Ved dette legekontoret er det tilknyttet allmennlege med offentlig fastlegeordning og offentlig godkjent sykepleier.

Lege Oana Cristina Pavel
Kvinnelig lege under spesialisering i allmennmedisin.
Lang og bred allmennmedisinsk erfaring.
Medlem av Den norske legeforening.

Sykepleier. Catalin Pavel
Utdannet offentlig godkjent sykepleier ved Høyskole i Oslo 2010.
Medlem av Den norske sykepleierforbund.

Vårt mål
Vårt mål er å formidle kvalitetsmessige helsetjenester og god service til våre pasienter. Vi ønsker primært fra første stund å være lett tilgjengelig for deg.

Website Builder drives av  Vistaprint