-
NB! 
Vi opplever for tiden stor pågang og lang ventetid på telefon!
Dersom du har behov for snarlig time eller øyeblikkelig hjelp, må dette avtales ved oppmøte på legekontoret.
Står liv og helse i fare kontakt AMK på 113 (ved behov for nødhjelp).

Besøks- /postadresse

Telefon: 
69 32 39 00

Telefaks: 
21 45 47 69

Øyeblikkelig hjelp
Fastlegen har avsatt tid på dagtid til hastetimer. Legekontorets ø-hjelp nummer er 69 32 25 55. Vi ber om at vår ø-hjelp nummeret kun brukes ved øyeblikkelig hjelp i legekontorets åpningstider.  
Tilstander som må vurderes samme dag må avtales ved oppmøte på legekontoret hvis det er stor pågang og lang ventetid på telefon! 
Står liv og helse i fare kontakt AMK på 113 (ved behov for nødhjelp).

Akutt hjelp utenom våre åpningstider
Ved behov for lege utenom legekontorets åpningstider kontakt Fredrikstad og Hvaler legevakt på telefon 116 117.
Står liv og helse i fare kontakt AMK på 113 (ved behov for nødhjelp).
Legevakta skal benyttes utenom kontorets åpningstider om helsetilstanden er så alvorlig at det ikke kan vente til neste virkedag.
Legevaktas oppgaver er å behandle tilstander som trenger øyeblikkelig hjelp, dvs. akutt sykdom og skader eller alvorlig forverring av sykdom der behandling ikke kan eller bør utsettes til vår kontortid.

Website Builder drives av  Vistaprint