-
Ferieavvikling  2019
Kongsten legekontor er stengt i uke 37 og 38 
(dvs. i perioden 9.september - 20. september).
Viktige henvendelser i denne tiden vises til Sellebakk legesenter som er vikarkontor ved akutte henvendelser. 
Vikarkontoret kan kontaktes på tlf. 69 36 17 97. 
Besøks-adresse er Trykkeriveien 6, 1653 Sellebakk.
Vi ber om at vikarkontoret kun kontaktes ved akutte henvendelser!
Ved alvorlig og livstruende tilstander eller skader ring 113.

Helligdager 2019 
Tirsdag 1. januar: 1. nyttårsdag
Søndag 14. april: Palmesøndag
Torsdag 18. april: Skjærtorsdag
Fredag 19. april: Langfredag
Søndag 21. april: 1. påskedag
Mandag 22. april: 2. påskedag
Onsdag 1. mai: Offentlig høytidsdag
Fredag 17. mai: Grunnlovsdag
Torsdag 30. mai: Kristi Himmelfartsdag
Søndag 9. juni: 1. pinsedag
Mandag 10. juni: 2. pinsedag
Onsdag 25. desember: 1. juledag
Torsdag 26. desember: 2. juledag

Om sommertid
Sommertid begynner siste søndag i mars og slutter siste søndag i oktober når vi går tilbake til vinter tid (normal tid).
Sommertid i Norge starter: søndag 31.03.2019 Kl. 02:00 natt til 31.03.2019, stiller vi klokka en time fram til kl. 03:00 når vi går fra normal tid til sommertid.
Sommertiden slutter: søndag 27.10.2019. Klokka stilles en time tilbake fra sommertid til vinter tid (normal tid) natt til 27.10.2019.

Website Builder drives av  Vistaprint