-
HØSTFERIE I UKE 40
I forbindelse med høstferie vil legekontoret være stengt 
i perioden 28.september - 2.oktober 2020. 
Hastesaker i denne perioden vises til Dr. Jathavi Gopalaratnam ved Glomma Legesenter som er vikarlege ved akutte henvendelser. 
Vi ber om at vikarkontoret kun kontaktes ved akutte henvendelser og at ingen pasienter oppsøker legekontoret uten at det er avtalt på forhånd!
Glomma Legesenter har adresse i St. Hansgate 1, 1607- Fredrikstad og kan kontaktes på TLF. 69 36 66 89. 
Vi vil også informere om at vikarlegen skriver ikke ut A- og B-preparater (vanedannende medisiner) eller sykemelding.

NB! Vi ber alle som har symptomer på luftveisinfeksjon om å være hjemme og ringe 69 38 11 08 som er eget nummer for henvendelser om corona-virus og testing. 
Ved livstruende tilstander/ ø-hjelp ring 113.

Vi ønsker alle en riktig god høstferie!
Website Builder drives av  Vistaprint